Tha Taigh-tasgaidh Ulapuil air leth toilichte a bhith ag obair còmhla ri Highland Archaeology Services air ar pròiseact Inbhir Làthail. Tha iad nan eòlaichean ann an Arc-eòlas agus Eachdraidh na Gàidhealtachd agus tha iad nam deagh mhaoin don sgioba.

Chaidh HAS a stèidheachadh ann an 2004 le Iain Wood (Arc-eòlaiche Roinneil airson Comhairle na Gàidhealtachd roimhe seo) agus tha iad a’ speisealachadh ann an arc-eòlas ceann a tuath na h-Alba. Ann an 2017 thòisich sgioba de luchd-obrach sean is ùr a’ stiùireadh HAS agus a’ leantainn orra a’ leasachadh a’ chompanaidh airson an ama ri teachd.

Tha na seirbheisean aca a’ toirt a-steach gach seòrsa co-chomhairleachaidh, sgrùdadh, measadh àrainneachd, cladhach, clàradh thogalaichean, trèanadh agus pròiseactan coimhearsnachd. Thar nan deich bliadhna a dh’ fhalbh tha iad air tòrr sgrùdaidhean agus mheasaidhean a dhèanamh airson gnìomhachas a’ chumhachd ath-nuadhachail. Tha deagh dhàimh obrach aca cuideachd le Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle Siorrachd Obar Dheathain agus arc-eòlaiche Comhairle nan Eilean Siar (Comhairle nan Eilean Siar).

Coinnich ris an Sgioba

Chaidh Lachlann a-steach do HAS sa Ghearran 2013. Cheumnaich e ann an arc-eòlas bho Oilthigh Ghlaschu agus tha e air a bhith ag obair dha Àrainneachd Eachdraidheil Alba, Archaeology Scotland, ARCH Highland, Ionad Dualchais Alanais agus buidhnean eile. Tha eòlas sònraichte aige ann an obair-làraich agus arc-eòlas coimhearsnachd. Thàinig Lachlann gu bhith na cho-stiùiriche san Lùnastal 2017

Thàinig Lynne a-steach don sgioba ann an 2013. Tha BA aice bho Oilthigh Caerdydd agus Masters ann an cultar tàbhachdach agus ‘Artefact Studies’ bho Oilthigh Ghlaschu. Tha i air a bhith ag obair airson Àrainneachd Eachdraidheil Alba, ARCH na Gàidhealtachd agus Ionad Dualchais Alanais ann an diofar dhreuchdan. Tha Lynne ag obair dha HAS le ùidh shònraichte ann an artefacts agus collections management. Thàinig Lynne gu bhith na co-stiùiriche san Lùnastal 2017.

Contact Highland Archaeology Services

Postal address: Craig Road, Dingwall, IV15 9LE

Telephone:  +44 (0)1349 888 182
Mobile: +44 (0)7715 817552  

Email:  info@hi-arch.co.uk

Website: www.hi-arch.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/Highland.Archaeology.Services/?ref=page_internal

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbknj4ypsrjJtTwxC5bQW3w/featured